Mzdová agenda

Mzdový servis, skoré a kompletné spracovanie podkladov pre mzdy, odvody a dane

Spracovanie miezd:

mesačné spracovanie miezd na základe podkladov, výstupy – výplatná listina, výplatné pásky, sumarizácie
výkazy do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, podklady pre úhrady miezd, odvodov a daní
evidencia dochádzky, výpočet PN, evidencia stravného, evidencia sociálneho fondu, daňového bonusu
evidencia listov dôchodkového zabezpečenia
ročné zúčtovanie preddavkov daní a zdravotného poistenia

Činnosti v oblasti personalistiky:

pracovná zmluva a dohody, platový výmer, hmotná zodpovednosť, vyhlásenie k dani
prihláška do sociálnej a zdravotnej poisťovne, prerušenia a zmeny v evidencii
evidencia dovolenky, rodinných príslušníkov – pre účely priznania daňového bonusu
ukončenie pracovného pomeru, výpoveď, odhlášky, zápočet rokov, potvrdenie o zdaniteľnej mzde
rôzne potvrdenia pre zamestnanca na úradné účely – súd, pôžička, úver

Účtovníctvo Košice

Naše služby

Jednoduché
účtovníctvo

- vedenie peňažného denníka
- vedenie pokladničnej knihy
- vedenie knihy pohľadávok
- vedenie knihy záväzkov

Podvojné
účtovníctvo

- vedenie účtovnej knihy
- evidencia o DPH
- mesačné účtovné prehľady
- podanie daňového priznania

Mzdová
agenda

- mesačné spracovanie miezd
- výplatné pásky
- výkazy do sociálnej poisťovne
- výkazy do zdravotných poisťovní

Účtovníctvo Košice

Prečo si vybrať nás?

Reagujeme rýchlo

Na Vaše dotazy a otázky Vám odpovie skoro vždy obratom.

Máme prehľad

Sme informovaný o legislatívnych zmenách a tiež sme členmi slovenskej asociácie účtovníkov.

Ušetrite Vám peniaze

Outsoursing účtovníctva Vám dáva mnoho výhod a okrem iného, ušetrite peniaze.

Preberáme zodpovednosť

Podpisom zmluvy u nás preberáme zodpovednosť za správne riešenia a zaúčtovanie.

Sme poistený

Mýliť sa je ľudské, aj keď nám sa to nestáva, ale pre istotu sme poistení.

Komunikujeme s úradmi

Uvoľnime Vám ruky a komunikáciu s úradmi, vyriešime za Vás.

Potrebujete účtovníka? Neváhajte, ušetríme vám viac, ako nám zaplatíte!

Napíšte nám o orientačnú cenovú ponuku

 Správa úspešne odoslaná