Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo je určené pre podnikateľov – SZČO

Vedenie jednoduchého účtovníctva je jeden zo spôsobov uplatňovania preukázateľných reálnych daňových výdavkov. Účelom jednoduchého účtovníctva je vytvoriť prehľad o príjmoch a výdavkoch z hľadiska daňového základu, informáciach o majetku, o stave a pohybe prostriedkov a zároveň umožniť evidenciu o ochrane majetku.

Jednoduché účtovníctvo je považujeme za zvláštnu formu podvojného účtovníctva. Nevýhodou jednoduchého účtovníctva je nesystémovosť a neucelený kontrolný systém.

Služba zahŕňa:

- vedenie peňažného denníka
- vedenie pokladničnej knihy
- vedenie knihy pohľadávok
- vedenie knihy záväzkov
- vedenie účtovnej evidencie o DPH a s tým súvisiace daňové priznanie
- vedenie účtovnej evidencie v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukazovanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierka, napr. pomocná kniha o zložkách majetku, za pomocné knihy v zmysle Postupov účtovania sa v jednoduchom účtovníctve považuje aj kniha dlhodobého hmotného majetku, kniha nehmotného majetku, kniha cenín
- spracovanie účtovných výkazov a s tým súvisiace vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov.

Účtovníctvo Košice

Naše služby

Jednoduché
účtovníctvo

- vedenie peňažného denníka
- vedenie pokladničnej knihy
- vedenie knihy pohľadávok
- vedenie knihy záväzkov

Podvojné
účtovníctvo

- vedenie účtovnej knihy
- evidencia o DPH
- mesačné účtovné prehľady
- podanie daňového priznania

Mzdová
agenda

- mesačné spracovanie miezd
- výplatné pásky
- výkazy do sociálnej poisťovne
- výkazy do zdravotných poisťovní

Účtovníctvo Košice

Prečo si vybrať nás?

Reagujeme rýchlo

Na Vaše dotazy a otázky Vám odpovie skoro vždy obratom.

Máme prehľad

Sme informovaný o legislatívnych zmenách a tiež sme členmi slovenskej asociácie účtovníkov.

Ušetrite Vám peniaze

Outsoursing účtovníctva Vám dáva mnoho výhod a okrem iného, ušetrite peniaze.

Preberáme zodpovednosť

Podpisom zmluvy u nás preberáme zodpovednosť za správne riešenia a zaúčtovanie.

Sme poistený

Mýliť sa je ľudské, aj keď nám sa to nestáva, ale pre istotu sme poistení.

Komunikujeme s úradmi

Uvoľnime Vám ruky a komunikáciu s úradmi, vyriešime za Vás.

Potrebujete účtovníka? Neváhajte, ušetríme vám viac, ako nám zaplatíte!

Napíšte nám o orientačnú cenovú ponuku

 Správa úspešne odoslaná